ВИНАРНАТА

Винаги сме се водели от идеята, че виното се създава още на лозето и всички наши стремежи се простираха в лозята! През годините нашите усилия бяха насочени в посока развитие на лозарството в нашето стопанство – много труд, много теоритична подготовка, много практични проби-грешки … До момента, в който натрупахме доста опит в тази област, създадохме работеща организация за засаждане и отглеждане на вече близо 850 дка лозя от висококачествени сортове … И набрахме смелост да се потопим в една друга авантюра и лично предизвикателство – винарството 

Вярваме, че лозарство и винарство са неразривно свързани и не бива да се разглеждат и въобще да съществуват по отделно. Затова събрахме сили да реализираме нашия първи винарски проект „Винарна Петърница“, където през 2018 година възобновихме старата кооперативна изба на село Петърница, обл. Плевен и създадохме малък винопроизводствен обект с капацитет до 100 тона вино годишно. А също така и проектирахме втората ни винарска идея „HARALAMBIEVI Family Vineyards and Winery“, която се надяваме скоро да ви представим – един по-мащабен проект, който ще удовлетворява засилващото се търсене на съвременния все по-заинтересован и все повече експериментиращ български винолюбител към вина от местни сортове, интресени и нетрадиционни винопрактики, винен туризъм, винознания, различни вино-изживявания и вино-срещи … създаване на притегателен център за българската винена общност. 

Проектирана през 2017 година

Създадена през 2018 година

Капацитет – до 1000 хектолитра вино годишно

Местонахождение: с. Петърница, обл. Плевен

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

в проект! очаквайте скоро!